proses otomasyonu

Proses Otomasyonu Nedir?

Proses otomasyonu, bir otomasyon sisteminde; sistemin tek merkezden kontrolü ve takibi, verilerin kaydedilmesi ve bu verilerin işlenmesiyle sistemin kontrolünde ve üretim planlamasında yapılacak değişikliklerin sağlanmasıdır.

Proses otomasyonunda sistemin çeşitli noktalarında bulunan sensör ve diğer algılayıcıların topladığı verilerle birlikte sistem kontrol veri ve komutları ve diğer veriler uzun dönem kayıt altında tutulur. Bu veriler analiz edilerek sistem kontrol ve üretim planlamasında kullanılır. Enerji, yiyecek-içecek, ilaç, kimya, kağıt, çimento, plastik-kauçuk, cam, tekstil, metalurji, petrol ve yağ, su ve atık su tesislerinde proses otomasyonu önemli bir pay sahibidir.

proses otomasyonu proses otomasyonu

Günümüz şartlarında proses otomasyonunda sık sık robot çözümlerine de rastlamak mümkündür. Artık robotlu proses otomasyon denilen otomasyon sisteminde, gerekli olan insan iş yükünü azaltarak proseslere entegre robotların yerleştirilmesi önemli bir avantaj sağlamaktadır. Pınar mühendislik PLC-Robot entegrasyonunu sağlayarak otomasyon sistemlerinde robotik çözümler sunmaktadır. Eski bir hatta robot entegrasyonu ya da sıfırdan robotlu proses otomasyonları yapmak mümkündür.