Kablo, spiral ve hortum etiketlemeleri için etiket tutucu. Malzemenin üzerine kablo bağı ile tutturulur. KS, KSO ve DM tipi etiketler ile kullanılır.