Aydınlatma Teknik Terimler Sözlüğü

  • Işık Akısı: Işık kaynağından yayılan insan gözünün algıladığı ışık gücünün ölçüsüdür.

Işık kaynağından yayılan toplam akı miktarını ifade eder.

Birimi “lümen (lm)” ; Sembolü “φ”

  • Işık Şiddeti: Işık kaynağının belirli bir doğrultuda yaydığı ışık akısı miktarıdır.

Işık yeğinliği olarak da adlandırılır.

Armatürlerin ve noktasal ışık kaynaklarının ışık şiddetinin ölçüsüdür.

Birimi “kandela (cd)” ; Sembolü “I”

  • Aydınlık Düzeyi: Bir ışık kaynağı tarafından aydınlatılan birim yüzeye düşen ışık

akısı miktarıdır. Aydınlık şiddetinin bir ölçüsüdür. İllüminans olarak da adlandırılır.

Birimi “lüks – lm/m2 (lx)”

Sembolü “E”

  • Parıltı: Bir ışık kaynağının belirli bir doğrultuda yaydığı birim alan içerisindeki ışık şiddeti miktarıdır.Bir yüzeyin aydınlık yoğunluğunun ölçüsüdür.

Lüminans veya ışıklılık olarak da adlandırılır.

Birimi “kandela bölü metrekare (cd/m2)” ; Sembolü “L”

  • Işıksal Verim: Bir lambadan yayımlanan ışık akısının harcadığı güce bölünmesi ile elde edilen değerdir. Kullanılan elektrik gücünün, hangi ekonomik düzeyde ışığa dönüştüğünün ölçüsüdür.

Etkinlik faktörü olarak da adlandırılır.

Birimi “lümen bölü watt (lm/W)”

Sembolü “η”

  • Renk sıcaklığı: Bir ışık kaynağının rengini kaynak ile aynı baskın frekansta ışıma

yapan kara cismin sıcaklığına dayanarak tarif etme yöntemidir. Işık rengi, renk sıcaklığı ile

tarif edilmektedir.

Renk sıcaklığı arttıkça ışığın rengi gün ışığına yaklaşır.Birimi “Kelvin (K)” ; Sembolü “Tc”

  • Renksel geriverim: Işık kaynakları ile yapılan aydınlatmada, cisimlerin gerçekte (gün ışığında) sahip olduğu renkler ile ışık kaynağı altında göründükleri renkler arasındaki farkın ölçüsüdür.
  • Renksel geriverim arttıkça renk algılama hassasiyeti artar.

 

Renksel geriverim endeksi 100 olan ışık kaynağı tüm renkleri referans ışık kaynağı altındaki

gibi optimal gösterir.

Sembolü “Ra (CRI)”

  • UGR (Unified Glare Rating) : Birleşik göz kamaşması değeri demektir.Belli bir alanda ölçülen kamaşma değeridir. Lamba parıltısı bölü arka plandaki görünen parıltı miktarıdır.
  • U0 (Ortalama düzgünlük): Belirlenen hesap noktalarındaki minimum parıltı düzeyinin ortalama parıltı düzeyine oranıdır(U0=Lmin/Lort).